vi skapar och fyller  innehållet till  små och stora samhällen. alltid TILLSAMMANS med lokala hjältar

Stor satsar i Barkarby !

MED

mod och lust

Vi är nyfikna och engagerade. Tror på hantverket och hjältar. Genom åren vi levt, platser vi besökt, jobbat och bott på har vi en gedigen plattform. Full med erfarenhet och kunskap.  Vi bygger samhällen, mötesplatser och vattenhål tillsammans med kommuner, fastighetsägare och lokala hjältar. Alltid utgår vi från platsen, dess förutsättningar och historia. Med det som underlag skapar vi ett hållbart och kommersiellt innehåll. Våra insatser leder till levande samhällen. Stora som små. Platser man gillar. Kommer tillbaka till.


uthyrning

Vi hyr ut. Först analys, sen mix. Sen sätter vi igång. Vi hittar rätt. Rätt koncept. Rätt hyresgäst. Alltid till rätt hyra.


coaching

Vi coachar. I bland "fastnar" personer, projekt eller organisationer. Vi hjälper till att hitta"proppen" och komma vidare. I all förändring krävs handling och strategi. Här hjälper vi till med både och. 


event

Vi skapar och genomför kraftfulla och lekfulla event. I mötet mellan människor vidgas vyerna. Där och då händer det spännande saker. Våra event inspirerar och involverar.

 
hantverket och hjältar

Vi sammanför och genomför!

Spetskompetens

Vad vi är bäst på

Vi tar alltid hjälp från andra som kan saker bättre än vi själva. Vi tror på spetskompetens. Hantverket. Vi är bäst på att sammanföra spetskompetens. Vi vet hur man bygger vassate teamet för uppgiften. Vi är bäst på att skapa innehållet försmå och stora samhällen. Platser man möts på, umgås och kommer tillbaka till. Vi är russinet i kakan som vi bakar tillsammans med hjältar och fastighetsägare. Vi hjälper till medatt komma igång, komma loss och komma i mål.

 
Hjältar

Finns överallt. Lokalt och globalt. Vi söker alltid lokala entreprenörer och hjältar  i och kring den plats som skall skapas eller uppgraderas. Innehållet styr framgången.

 
kommersiell design

En levande plats behöver rörelse och folk. Och platser att bo, jobba och umgås kring. Här har arkitektur och design en given plats i dialogen och skapandet. Vår roll är blaatt bidra med kommersiella förutsättningarna. 

 
PROJEKT/AFFÄRS UTVECKLING 

Vi kan även vara en partner i omdanings/nybyggnads projekt. Där vi är ansvariga för det kommersiella innehållet, samordningen och genomförandet av marknadsföring, uthyrning och branding.

 
Hjälpande hand

Vi skänker bidrag till hjälpande hjältar i vår närhet som Stadsmissionen för hemlösa. Och vi vill alltid hjälpa till där vi ser att vår insats gör nytta. 

VI ÄLSKAR

Vårt jobb

Vi ser till att platser blir lönsamma genom att noga välja ut rätt mix av hyresgäster. Vi jobbar brett inom alla fastighetslag, inom skola, hotell, kontor, handel, industri och underhållning. En viktig princip är att få bäst betalt på "sämsta" läget. När vi har svagheterna klara för oss så gör vi klart en komplett affärsplan.Vi utvärderar och analyserar befintliga platser, identifierar svagheterna och styrkor. Bygger ihop ett kommersiellt koncept med innehåll och arkitektur. Sammanställer bästa tänkbara projektteam som skall genomföra jobbet.  Vi redovisar handlingsplan med budget och tidplan. 

 
 
 
kvadratmeter

2,6Miljoner

framgångsrika kunder

100%

ai/vr/hologram/interactive

Yes

 
 
 

© Copyright tricoreal